Avís Legal

1. Dades d’identificació

Vostè està visitant la pàgina web www.quiromasagedeportivo.com titularitat de ORIOL PÉREZ ABELLA.

C/ del Primer Marquès de Les Franqueses, 42 – 08402, Granollers (Barcelona)

info@quiromasagedeportivo.com

Telf. (+34) 692 55 67 41

NIF: 047918618-G

2. Acceptació de l’usuari

Aquestes Condicions d’ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web www.quiromasajedeportivo.com  (en endavant la “web”) que ORIOL PÉREZ ABELLA posa a disposició dels usuaris de Internet.

L’accés al web implica l’acceptació sense reserves de les presents Condicions d’ús.

Qualsevol dret no garantit explícitament en les presents Condicions d’ús queda totalment reservat.

3. Ús correcte del web

L’usuari es compromet a utilitzar al web, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, les presents Condicions d’ús, les bones costums i l’orde públic. De la mateixa manera l’Usuari s’obliga a no utilitzar al web o els serveis que es presten a través d’aquesta amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut de les presents Condicions d’ús, contra els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal funcionament de la Web pels altres Usuaris.

L’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin al web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei d’accés mitjançant accions que danyin, interrompin o generin errors als sistemes.

5. Protecció de dades de caràcter personal

L’usuari podrà remetre a ORIOL PÉREZ ABELLA les seves dades de caràcter personal a través de diferents formularis que a tal efecte apareixen incorporats al web. Aquests formularis incorporen un text legal amb matèria de protecció de dades personals que dona compliment a les exigències establertes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i al seu Reglament, aprovat pel Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Llegeixi atentament els textos legals abans de facilitar les seves dades de caràcter personal, en concret la nostra Política de Privacitat.

6. Enllaços de tercers

Les presents condicions d’us es refereixen únicament al web y continguts de ORIOL PÉREZ ABELLA, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través del web.

Els destins d’aquest enllaços no estan sota el control de ORIOL PÉREZ ABELLA i ORIOL PÉREZ ABELLA no es responsable del contingut de cap de les pàgines Web de destí d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina Web a la qual s’arribi des de la Web de ORIOL PÉREZ ABELLA,  ni de cap canvi o actualització d’aquestes pàgines.

Aquest enllaços es proporcionen únicament per informar a l’Usuari sobre la existència de altres fonts de informació sobre un tema concret, i la inclusió d’un enllaç no implica la aprovació de la pàgina web enllaçada per part de ORIOL PÉREZ ABELLA.

ORIOL PÉREZ ABELLA no es responsabilitzarà, en cap cas, dels vincles a altres pàgines web que puguin afegir els usuaris, ni tampoc del seu contingut, vigència, legalitat i/o disponibilitat.

7. Xarxes Socials

L’usuari pot unir-se als grups que ORIOL PÉREZ ABELLA disposa a les diferents xarxes socials.

L’usuari que s’hagi fet seguidor de ORIOL PÉREZ ABELLA, accepta les condicions d’us i la política de privacitat de les xarxes socials corresponents.

8. Propietat intel·lectual

Tots els drets de propietat dels situats web i aplicacions mòbils així com dels seus continguts i serveis comprenent amb caràcter delimitatiu però no limitador -bases de dades, registres de domini, textos, gràfics imatges, fotografies, logos marques, noms comercials, signes distintius i codi html sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitador- es troben protegits per les lleis de propietat intel·lectual i industrial i el titular en exclusiva dels drets de propietat intel·lectual i industrial és de ORIOL PÉREZ ABELLA.

La prestació de serveis i la publicació dels nostres continguts perquè els utilitzis, no implica en cap cas la cessió, renúncia o transmissió total o parcial per ORIOL PÉREZ ABELLA de la titularitat dels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Està prohibit la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic i, en general qualsevol altra forma d’explotació, parcial o total dels elements protegits. Aquests actes d’explotació només podran ser realitzats en virtut d’autorització expressa de ORIOL PÉREZ ABELLA o del titular del dret corresponent.

La utilització no autoritzada de la informació facilitada en la prestació del servei, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de ORIOL PÉREZ ABELLA, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

10. Vigència

Les presents condicions tenen vigència indefinida.

Sense perjudici de lo anterior, ORIOL PÉREZ ABELLA es reserva el dret a modificar el contingut en qualsevol moment sense previ avís, pel que es responsabilitat de l’usuari verificar periòdicament el contingut de les mateixes.

De la mateixa manera que ORIOL PÉREZ ABELLA pot actualitzar o eliminar continguts del web en qualsevol moment, podent inclús impedir l’accés als mateixos o suspendre i/o eliminar el web per qualsevol raó i sense necessitat de previ avís.

12. Exempció de responsabilitat

ORIOL PÉREZ ABELLA únicament serà responsable del que disposin les lleis en vigor a cada moment.

Finalment, ORIOL PÉREZ ABELLA velarà en tot moment per proporcionar informació actualitzada sobre els seus productes o serveis. Però no podrà responsabilitzar-se a ORIOL PÉREZ ABELLA de la falta de actualització dels seus continguts, o de possibles errors en els mateixos, més enllà de lo que les lleis obliguin en cada cas. És en tot cas responsabilitat de l’usuari posar-se en contacte amb ORIOL PÉREZ ABELLA per verificar la informació sempre que consideri que aquesta pot tenir qualsevol efecte o repercussions per ell mateix o per tercers.

13. Llei aplicable i Jurisdicció

13.1. El present contracte serà interpretat i es regirà d’acord amb la legislació espanyola vigent.

13.2. El present contracte ha estat redactat originalment en català i l’usuari accepta que la versió catalana del present document prevaldrà sobre qualsevol versió del mateix en un altre idioma.

13.3. Les parts acorden, per a la resolució de conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, submissió a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Granollers (Barcelona), llevat que el client sigui un particular, és a dir consumidor, en aquest cas seran competens els del domicili del consumidor.