Política de Privacitat

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, ORIOL PEREZ ABELLA, l’informa com a usuari del lloc web www.quiromasajedeportivo.com que les seves dades recollides en navegar i/o registrar-se, seran tractades en un fitxer responsabilitat de ORIOL PEREZ ABELLA, amb la finalitat de gestionar entre vostè i ORIOL PEREZ ABELLA l’adequat desenvolupament, manteniment, compliment i control de la relació precontractual o contractual.

En qualsevol cas, l’usuari serà l’únic responsable si aporta dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades en els formularis que trobi a la seva disposició en el lloc web.

Per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament, pot escriure, signant i adjuntant una fotocòpia del DNI o de qualsevol altre document oficial que acrediti la identitat del titular de les dades, adreçant-se a:

ORIOL PEREZ ABELLA

C/Primer Marquès franqueses nº 42

08402 Granollers

o a través de la direcció electrònica info@quiromasajedeportivo.com